Chương 30: Tôi cần Tống Thiệu Huy

Lão Đại Của Lão Đại Tink 1312 từ 21:00 06/06/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Cậu làm gì để bị Tấn Anh một hai đòi bắt đi?

Tống Thiệu Huy: Không biết. Đẹp quá chăng?

Dương Gia Vỹ: … Ừm, đẹp, mỗi tội hơi béo, nên giảm cân đ… Áu…

Tiểu khuyển à, sinh mạng của cậu đang trong tay tôi đó, đừng có chống cự nếu không muốn tiếp đất đầy đau đớn.

Tống Thiệu Huy: Cậu dám?

Mà cũng đừng có tùy tiện đặt biệt danh nhảm nhí cho tôi.

Dương Gia Vỹ: Không phải rất thú vị sao? Đặt biệt danh là đánh dấu một bước phát triển nữa trong tình bạn mà.

Tống tiểu khuyển: Phát triển cái rắm.

Dương Gia Vỹ: Cậu cũng đặt cho tôi một biệt danh đặc biệt nào đi.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lão Đại Của Lão Đại

Số ký tự: 0