Chương 25: Thẳng nam

Lão Đại Của Lão Đại Tink 1703 từ 21:00 24/05/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Phiên ngoại nhỏ:

Tống Thiệu Huy: Tôi là thẳng nam chân chính, đừng hiểu lầm.

Triệu Lam Khiết: Sau rất nhiều lần ăn nằm với cậu ấy thì tôi xác nhận.

Tống Thiệu Huy: …

Triệu Lam Khiết: Ý là… ngủ chung, là ngủ chung.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lão Đại Của Lão Đại

Số ký tự: 0