Chương 33: Trẻ nhỏ không thể nhìn

Đọc chương này bằng 25

Đọc chương này bằng 25

BDSM là từ vựng gồm các chữ cái đầu tiên của một số cụm từ, và danh từ này được sử dụng để mô tả một số kiểu hành vi tình dục liên quan của con người . Các nhóm phụ chính của nó là những gì mà bản thân từ viết tắt BDSM đề cập đến: trói buộc & kỷ luật (B / D), thống trị & phục tùng (D / S), và bạo dâm & khổ dâm, tức là S / M).

BDSM cũng chính là từ viết tắt của: B- Bondage, D: Discipline, S: Sadism, M: Masochism.

Nhận xét về Làm Dâu Nhà Họ Trịnh

Số ký tự: 0