Là Thích, Yêu Hay Là Thương Đây?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không xác định được tình cảm tôi dành cho cậu, là thích, yêu hay là thương nữa?

Đây chỉ là hồi ức, là một câu hỏi của những người đơn phương...

Nhận xét về Là Thích, Yêu Hay Là Thương Đây?

Số ký tự: 0