Kim NamJoon, Không Cần Loạn Liêu Người

Thể loại: Đam mỹ, hệ thống, nhất công đa thụ.

Văn án:

Kim NamJoon xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và được Hệ Thống cho trọng sinh vào một không gian khác. Ở đây hắn sẽ như thế nào?


Hãy chờ đọc truyện của êm nhé!!!


P/s: Truyện mình viết còn non tay, mong m.n thông cảm *Cúi đầu*

Nhận xét về Kim NamJoon, Không Cần Loạn Liêu Người

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ