Kiếm Linh Đại Lục
Tác giả: Nguyễn Minh Khánh

Thể loại: Huyền Huyễn,Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Giới thiệu Truyện:

Mạc Phàm là một học sinh lớp 11 ở địa cầu vào một ngày đẹp trời, khi đi học về Mạc Phàm nhặt được một viên ngọc màu vàng, viên ngọc màu vàng đó phát sáng và đưa cậu đến với một thế giới khác gọi là Kiếm Linh Đại Lục xuyên việt linh hồn nhập vào một người cùng tên với hắn một phế vật của Mạc gia. Đây là một nơi cường giả vi tôn, Liệu rằng cậu có thể bước trên con đường cường giả hay là một phế vật của Mạc gia.

Phân chia cảnh giới: Ngưng Khí Cảnh, Luyện Khí Cảnh, Hóa Chân Cảnh, Long Hợp Cảnh, Hợp Đạo Cảnh, Vạn Kiếp Cảnh, Luân Hồi Cảnh, Ngộ Đạo Cảnh, Thần Chân Cảnh, Hư Vô Cảnh,...

Phân chia công pháp: Nhân Cấp, Hoàng Cấp, Huyền cấp, Địa Cấp, Vương Cấp, Tôn Cấp, Đế Cấp, Thiên Cấp, Thánh Cấp, Thần cấp.

Nhận xét về Kiếm Linh Đại Lục

Số ký tự: 0