Kịch Bản High Quá Ta Không Chơi
CP: Cố Huyền x Lạc Uyên
Đình Lưu vốn dĩ đi mua thẻ nạp điện thoại, chẳng may bị cục đá từ đâu bay tới đập vào đầu mà chết. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, điều duy nhất hắn nghe được là:
"Cố Huyền Cố chân nhân, không ngờ hôm nay ngươi lại chết trong tay ta".

Nhận xét về Kịch Bản High Quá Ta Không Chơi

Số ký tự: 0