Không Thể Trốn Thoát
Ánh Tuyết bị bán đi vào năm vừa tròn hai mươi tuổi. Trở thành máy phát tiế.t cho Hách Duy, tháng ngày bị giam cầm cũng từ đó mà diễn ra.
Hắn mua cô bởi cô là con gái của kẻ thù hắn, giam cầm, hành hạ, nhục mạ cô. Xem cô như món đồ chơi không thua không kém.
Hắn điên cuồng, cô bất phục.
Cô chạy hắn đuổi.
Cứ như một vòng lặp vô tận mãi không điểm dừng. Tình yêu đến cuối vẫn dưới chân hận thù, đến cuối kẻ yếu lòng là kẻ thua.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn gì? Muốn giam cầm, muốn em mãi cạnh tôi. Người duy nhất được chạm vào em chỉ mỗi tôi!"
Celine Syne

Nhận xét về Không Thể Trốn Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ