Không Tên

Câu chuyện không tên. Cô gái không tên. Đoạn tình cảm không tên. 

Tất cả sẽ chấm dứt, khi nữ hoàng nổi giận.

Nhận xét về Không Tên

Số ký tự: 0