Không Phải Hoa, Không Phải Mộng, Chỉ Là Khói Sương!

"Chuyện cũ giống như một hồi mộng. Ta dùng tất cả những năm tháng cũng không sao xóa nhòa đi giấc mơ tươi đẹp ngày ấy."


"Đã không thể gặp lại người, thì tình ý mênh mang này tồn tại còn ích gì? Đã biết trước không thể bên nhau, thì những mộng tưởng hạnh phúc kia vì ai mà vẽ nên?"

Nhận xét về Không Phải Hoa, Không Phải Mộng, Chỉ Là Khói Sương!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ