Không Phải Em Thì Không Là Ai Khác

Tôi chỉ là muốn một lần thử cảm giác yêu đại ca xã hội đen.

Tổng tài không phải ai cũng như ai, lạnh lùng, lãnh khốc, bá đạo.

Và người yêu của Tổng tài, không phải lúc nào cũng là người không có tính cách đặc biệt thì là người có tài năng thiên phú. Chỉ đơn giản là vì hai người có duyên tiền định. Là duyên do TIỀN định. 

Một người có tài sản, một người có lòng tham, nếu còn không đến với nhau thì còn ai hợp hơn nữa để mà tiến tới.

“Làm người phụ nữ của anh sẽ rất khổ, anh không muốn em khổ, nhưng anh lại rất ích kỉ, không muốn em không là người phụ nữ của mình.”

 

Nhận xét về Không Phải Em Thì Không Là Ai Khác

Số ký tự: 0