Khiến Em Là Của Riêng Anh

Vương Tuệ Tĩnh là một Đại tiểu thư của Vương thị. Cô đã bị hãm hại sau khi được quản lí công ty. Một cách nào đó cô đã quay về mười năm trước, lúc đó cô hai mốt tuổi.

Nhưng không ngờ lại quay về đúng lúc Tuệ Tĩnh bị bỏ thuốc. Vì có một số vấn đề về tình cảm, Chi Hạ là con gái của công ty đối thủ đã lên kế hoạch làm nhục cô. 

Tuệ Tĩnh đầu óc choáng váng không thể nhận ra ai. Nếu là lúc trước cô còn có thể chạy kịp về nhà. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi...

- Anh ta là... đối tác của mẹ? Không được rồi, mình phải trốn thôi. Anh ta sẽ nhận ra mình mất!

- Này, định trốn đấy hả?

Anh ta đột nhiên nắm cổ tay của Tuệ Tĩnh làm cô giật mình. Lần này thực sự không thể chạy thoát được nữa rồi...

- Không phải hôm qua cô đã cầu xin tôi cho cô một khoái cảm hay sao? 

- Anh... anh nói gì vậy? Tôi... tôi làm gì mà...

- Vậy có nghĩa là cô không chịu trách nghiệm cho lần đầu tiên của tôi chứ gì? Được thôi, "làm" thêm mười lần nữa thì tôi sẽ không bắt cô chịu trách nghiệm.

- Đồ... đồ điên! Tôi không phải là loại trơ trẽn như vậy. Anh đi mà tìm người khác làm "chuyện đó" với anh ấy.

- Tôi đây bị cô lấy mất lần đầu cô còn không chịu trách nghiệm. Một là "làm" với tôi mười lần, hai là tôi làm cho tập đoàn Tuệ Tĩnh thị xuống bùn. Cô chọn đi.

Cô chính là người thừa kế của Vương thị trong tương lai. Sao có thể làm người tình của anh ta được chứ? Nhận xét về Khiến Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0