Khi học bá yêu thầm
Thể loại: Đam mỹ,Thanh xuân vườn trường, song hướng thầm mến.
Học sinh trường Nhất Trung ai cũng biết, hai giáo thảo thần thánh- hai cái người mà luôn có thành tích học tập tại vị ở hạng nhất và hạng hai đều không ưa nhau cho lắm.
Giáo thảo An Lạc Dương mỗi lần gặp giáo thảo Trần Kỳ đều ra lời tuyên chiến “ Hạng 1 của cậu. Tôi nhất định sẽ giành được.”
Thực chất trong lòng nghĩ “ Tôi muốn giành được cậu cơ.”
Giáo thảo Trần Kỳ cười lạnh “ Giỏi thì đến mà giành.”
Thực chất muốn nói “ Dễ thương thật. Hãy cứ bận tâm tôi như vậy nhé.”
Tưởng như mối quan hệ tựa nước với lửa ấy sẽ kéo dài cho hết cấp 3, một ngày nọ, hai giáo thảo tuyên bố:
Họ chính thức hẹn hò.
Nam thần hoàn hảo tiêu chuẩn kép công x Nghĩ một đằng nói một nẻo học bá thụ

Nhận xét về Khi học bá yêu thầm

Số ký tự: 0