Khi Bạn Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Tên truyện: Khi bạn không phải nữ chính ngôn tình.


Tác giả: Đám Mây Nhỏ Magellan


Thể loại: Truyện ngắn, Hài hước.


Văn án:


Mọi sự việc dưới góc nhìn của một nữ phụ


Khi bạn không phải nữ chính tức là cuộc đời không phải ngôn tình. 

Nhận xét về Khi Bạn Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Số ký tự: 0