Chương 22

Khải Anh Títtit 1322 từ 19:01 29/05/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

C22 mn nhé. ^^
Thật ra muốn quên cũng đâu dễ đúng không nào. Mình yêu họ nhưng cuối cùng kẻ đó lại vô tình dày vò mình.
Sẵn Tít có thông báo nhỏ là có thể từ C30 Tít sẽ khóa chương nhưng mà chỉ là dự định thôi chứ chưa chắc mn nhé. Mn vào đọc lại C22 nhé, Ne viết thiếu
Mn đừng quên cái hẹn 200 thêm vào tủ sách + 150 đề cử bão 10 chương nhé
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khải Anh

Số ký tự: 0