Kết quả
Event 2022

BXH Truyện Nam Tháng 12/2022

BXH Truyện Nữ Tháng 11/2022

Xin Hãy Buông Tay Em

Xin Hãy Buông Tay Em

568,927.00 points

Đào Hôn

Đào Hôn

465,513.00 points

Ngược Thê

Ngược Thê

448,682.00 points

BXH Truyện Nam Tháng 11/2022

BXH Truyện Nữ Tháng 10/2022

Xin Hãy Buông Tay Em

Xin Hãy Buông Tay Em

723,386.00 points

Ngược Thê

Ngược Thê

388,799.00 points

Đào Hôn

Đào Hôn

217,704.00 points

Ông xã, Mau Ký Đơn Ly Hôn!

Ông xã, Mau Ký Đơn Ly Hôn!

187,861.00 points

Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Nuông Chiều Em Đến Nghiện

171,148.00 points

Dụ Dỗ Thành Ái

Dụ Dỗ Thành Ái

79,066.80 points

Giao Dịch Định Mệnh

Giao Dịch Định Mệnh

54,731.20 points

Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

42,372.10 points

BXH Truyện Nam Tháng 10/2022

BXH Truyện Nam Tháng 09/2022

BXH Truyện Nam Tháng 08/2022

BXH Truyện Nam Tháng 07/2022

BXH Truyện Nam Tháng 06/2022

BXH Truyện Nam Tháng 05/2022

Quỷ Trấn Bảo

Quỷ Trấn Bảo

19,945.00 points

Huyễn Mộng: Oán Long Chú

Huyễn Mộng: Oán Long Chú

7,829.60 points

Vô Hạn Khả Năng

Vô Hạn Khả Năng

2,893.00 points

Thực Nhân Tâm

Thực Nhân Tâm

2,531.90 points

Thích Sát Ma Nô

Thích Sát Ma Nô

652.00 points

Chuyến Xe Của Quỷ

Chuyến Xe Của Quỷ

79.00 points

Hoa Trong Ngục

Hoa Trong Ngục

46.00 points

BXH Truyện Nữ Tháng 04/2022

Bẫy Tình Của Hồ Ly

Bẫy Tình Của Hồ Ly

32,367.20 points

Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

26,452.30 points

Quỷ Trấn Bảo

Quỷ Trấn Bảo

5,088.50 points

Thanh Xuân Cho Em

Thanh Xuân Cho Em

14,036.70 points

Vô Hạn Khả Năng

Vô Hạn Khả Năng

406.40 points

Hoa Trong Ngục

Hoa Trong Ngục

83.00 points

BXH Truyện Nam Tháng 04/2022