Kết Hôn Với Tổng Tài
"Em là màu xanh của đồng cỏ, còn anh là màu đỏ của trái tim em
Cuộc đời em vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang."

"Có lẽ anh sẽ mãi cũng không biết được, yêu anh ngay cả mạng sống em cũng không cần."

Nhận xét về Kết Hôn Với Tổng Tài

Số ký tự: 0