Kết Cục Thảm Thương Của Việc Xuyên Không Thành Người Qua Đường

Người ta xuyên làm Đế làm Vương, còn Thiếu Anh xuyên qua làm người qua đường.
Người ta xuyên gây dựng cơ đồ, còn Thiếu Anh xuyên qua làm đủ mọi nghề. Chỉ riêng cơ đồ thì chẳng thấy đâu.

Người ta xuyên qua trái ôm mỹ nữ, phải ôm mỹ nam, còn Thiếu Anh xuyên qua trái có bình trà, phải có giẻ lau.

Thiếu Anh mang nỗi uất hận như con hổ trong bài "Nhớ Rừng", bắc thang lên hỏi ông trời, thiên lý nơi nao?

Ông trời hé đôi mắt hiền từ, chỉ về người bên cạnh Thiếu Anh....

Nhận xét về Kết Cục Thảm Thương Của Việc Xuyên Không Thành Người Qua Đường

Số ký tự: 0