Kế Thừa Phượng Ấn

 "Trịnh Đông Nghi nhập cung đúng là có hai trọng trách lớn. Thứ nhất là chăm sóc đại hoàng tử của tiên hoàng hậu, thứ hai là có thể can gián hoàng đế khi cần. Nói ngắn gọn chính là thay thế vai trò của tiên Hoàng hậu. Nhưng lòng nàng tự biết hoàng đế vẫn luyến thương tiên hoàng hậu, làm gì có chỗ cho nàng mà nói thay thế là thay thế. Chẳng có màn trao duyên nào ở đây, chỉ có câu “sảy mẹ bú dì” cho nên nàng muốn trưởng tỷ dưới suối vàng ít nhất yên tâm rằng con trai đã có người che chắn giữa thâm cung."

Nàng mang trên vai gánh nặng được ủy thác, sống lặng lẽ trong cung cấm, chứng kiến phi tần được sủng ái rồi thất thế, chứng kiến những màn tranh đấu gió tanh mưa máu để chạm tay vào phượng ấn. 

Chính nàng ngay từ đầu đã bị cuốn vào cuộc chiến đó. 

Nhận xét về Kế Thừa Phượng Ấn

Số ký tự: 0