Kẻ Thù Của Kẻ Thù Là Bạn

Hạ Lan Du chẳng hiểu vì sao lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó đó. Cũng may ngoại trừ đám nam chính nam phụ và người nhà bọn họ thì không ai não tàn.

Giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ cô phải chọn ai đây?

Cảm giác yêu một người nhưng phải lấy người khác thật không dễ chịu...

Tôi yêu anh cũng yêu chính bản thân tôi, Lam Hận, Thiên Du nếu chúng ta không gặp nhau không phải sẽ tốt hơn sao. Tôi không muốn ai phải tổn thương nên đành giành hết về phần mình. Hy vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

Nhận xét về Kẻ Thù Của Kẻ Thù Là Bạn

Số ký tự: 0