Kẻ Thứ Ba.

"Sau tất cả mọi thứ, chỉ còn lại tiếng rôm rả của những câu nói đùa, tiếng cười to của hai người bạn thân xưa sau nhiều năm gặp lại. Để lại ở ngôi trường mang hồi ức đấy, mọi vướng bận hồng trần." - Bookcover by sominminhan.

Nhận xét về Kẻ Thứ Ba.

Số ký tự: 0