Kẻ Lạ Gặp Người
"Khi đó gặp người như là kẻ lạ, không rõ vì sao mà sợ hãi đau lòng. Lên trời xuống đất đi qua  vĩnh hằng. Có thể vì người buông bỏ tất cả. Nhưng chỉ duy người  không thể lãng quên..."

Nhận xét về Kẻ Lạ Gặp Người

Số ký tự: 0