Kế Hoạch Chiếm Hữu Nam Chính

Ước nguyện sinh nhật năm 18 tuổi chính là xuyên sách trở thành nữ phụ. 

Ai ngờ ước nguyện lại trở thành hiện thực! 

Kim Sam xuyên vào cuốn tiểu thuyết không ngờ lại đảo lộn tất cả nội dung, tình tiết! 

Nữ chính, lão nương là con gái đấy!! Không cần thích aaa!!

Nam chính, đợi lão nương ta chiếm hữu ngươi nha! 

Nhận xét về Kế Hoạch Chiếm Hữu Nam Chính

Số ký tự: 0