Hy Nam Kỳ Truyện: Cuộc Sống Tôi Bắt Đầu Từ Một Chương Trình AI

Tôi vẫn thường có một lố những thuyết âm mưu về thế giới này. Một trong số những điều như vậy chính là thế giới này chẳng qua chỉ là một chương trình đang chạy trong một siêu máy tính. Một chương trình tạo ra vũ trụ này, Thái Dương Hệ, và cả Trái Đất. Mỗi một đời người như một đoạn mã được lập trình bằng các phương pháp của ngành học trí tuệ nhân tạo (AI). Số phận của mỗi người (hay của mỗi một AI) đều là ngẫu nhiên, điều sẽ xảy ra phụ thuộc vào hoạt động trước đó của chúng cộng với những thứ có liên quan đến chúng. Câu chuyện kể về Trần Hy Nam, một mẫu AI được tạo ra bởi người đứng đầu trong việc vận hành một vũ trụ tương tự như vũ trụ chúng ta đang sống, trải qua hàng ngàn lần thử nghiệm nhưng vẫn không thể đến với kết quả mà kẻ đứng đầu mong muốn. Nhưng vào lần thử nghiệm cuối cùng, đã có một số biến cố xảy ra, và điều đó đã dẫn đến một cuộc đời đầy sống động của nhân vật chính. 

Nhận xét về Hy Nam Kỳ Truyện: Cuộc Sống Tôi Bắt Đầu Từ Một Chương Trình AI

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ