Huyết Mạch Thần Nông

Tác giả: Nekomimi
Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên, xuyên không, hắc ám

Giới hạn tuổi: 16+
Nội dung:
Trần Cảnh, một nhà khoa học thiên tài người Việt Nam vì phát hiện ra một bí mật động trời mà phải chết. Vì chấp niệm quá lớn nên linh hồn đã được ban cơ duyên mà trọng sinh tại thế giới hồng hoang này.
Vùng đất này là đất chẳng lành, thần tiên ngồi khắp núi, quỷ yêu chạy đầy đất. Họ coi chúng sinh chỉ là cỏ rác, nếu không phục tùng vậy thì diệt chủng.

Cảnh giới trong truyện:
Đạo thần, đạo nô, thần chỉ, bán thần chỉ, phá hư, kim đan, tiên cốt, ngọc cốt, linh thai

Nhận xét về Huyết Mạch Thần Nông

Số ký tự: 0