Huyết Mạch Âm Dương

VĂN ÁN:


Ha ha ha... Thế gian này quả thực có rất nhiều câu chuyện li kì. Lại đây, Mộc kể cho mà nghe.


"Ở một thế giới không dành cho mấy kẻ phàm phu tục tử như chúng ta có một vị bạch y Thượng thần, tính tình vô cùng lãnh đạm, lạnh nhạt. Hắn là Thượng thần duy nhất còn xuất hiện sau vạn vạn năm. Nghe nói hắn trước đây không thích mặc y phục màu trắng và cũng chẳng phải là người của Thiên giới. Cũng nghe nói hắn hiện tại đang đi tìm tỷ tỷ của mình."


"Mộc Mộc, tỷ tỷ của hắn là ai vậy?"


"Tỷ tỷ của hắn? Nàng là một Thượng thần vô cùng diễm lệ và cũng là một ma nữ vô cùng yêu mị. Nghe nói nàng vì cứu nam nhân mình yêu mà đã chịu hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh."


"Vậy nam nhân nàng yêu là ai?"


"... Là đệ đệ ruột của nàng."

Nhận xét về Huyết Mạch Âm Dương

Số ký tự: 0