Huyền Binh Thế Gia

Long Ngạo Thiên, cậu bé mạng khổ, đã đấu tranh vượt lên số phận. Nhờ cơ duyên có được thần binh trèo lên đinh vinh quang đạp hết những chướng ngại.

Vì người mình yêu san bằng tất cả, gặp mạnh càng mạnh đấu cả thượng thiên 

Nhận xét về Huyền Binh Thế Gia

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ