Hùng Thiên Đại Lục

Đây là một câu chuyện trùng sinh về thế giới khác Hùng Thiên Giới. Nơi sơ khai của cuộc sống, văn minh chưa có, hệ thống tu tiên cũng đơn giản, chỉ chừng ngàn năm hơn. Cũng có yêu Thú, có quốc gia... Có chiến tranh các quốc gia, có chết chóc, có chiến tranh giữa các giới, có phi thăng, có tu luyện chính thống, có tu luyện không giống ai. 

 Nhân vật chính là Lạc Tinh. Bắt đầu vài vai trò một thiếu tộc trưởng hết thời. Tuy may mắn được thần ấn. Một loại sức mạnh dựa vào hình xăm trên cơ thể. Đang bị kẻ thù đuổi giết. Bắt đầu với 100  thuộc hạ dần mở rộng lãnh thổ ra rộng lớn hơn. Lấy được Hùng Thiên giới chi tâm. Làm chủ 1 thế giới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu quá trình tu tiên thôi. Một hành trình cầu trường sinh, cầu sức mạnh cứu sống lại người thương yêu. Đây là một hành trình dài.

Nếu trong truyện có tên hay địa danh nào trùng với lịch sử thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì truyện được xây dựng trên một thế giới khác không phải  thế giới chúng ta đang sống. Và không hề muốn xuyên tạc gì tới  tôn giáo, chính trị, chủng tộc, vùng miền.


Nhận xét về Hùng Thiên Đại Lục

Số ký tự: 0