Hư Hồ
Bào vật của tam giới vậy mà chỉ là một tiểu hồ ly?

Nhận xét về Hư Hồ

Số ký tự: 0