Hợp Tan

"Hợp Tan" là tổng hợp những đoản viết về tình yêu. Trong đó có cả tình yêu nam nữ, tình yêu đồng giới. Mỗi chương là một câu chuyện về tình yêu khác nhau, có vui có buồn, có cả đau khổ và hạnh phúc.

Nhận xét về Hợp Tan

Số ký tự: 0