Hợp Đồng Tình Yêu Với Mạc Tổng

Trình Uyển Linh lấy Mạc Trí Khiêm với bản hợp đồng. Cả hai đều có mục đích riêng của mình, nếu cô muốn mượn thế lực của anh để tìm ra kẻ giết hại gia đình mình, thì anh lại che giấu một sự thật kinh hoàng về gia đình cô.

Liệu kết thúc của họ sẽ đi về đâu với bản hợp đồng đó? 

Nhận xét về Hợp Đồng Tình Yêu Với Mạc Tổng

Số ký tự: 0