Hợp Đồng Làm Người Yêu

Tác giả: Tiểu Bạch Yến


Trần Quốc Huy sắp hoàn thành bước đầu thực hiện ước mơ của anh rồi, nhưng mà bố mẹ anh vẫn không nhìn ra sự nỗ lực của anh trong thời gian qua. Hai người vẫn luôn bắt anh phải kết hôn, giới thiệu với anh hết người này đến người khác, và bắt anh bỏ công việc đang làm.

Vì bố mẹ anh bắt anh xem mắt quá nhiều lần và bắt đầu cảm thấy khó chịu với điều đó, nên anh đã nhờ cô nhân viên trong quán cà phê của anh đó là Lê Đinh Hương, giả làm người yêu của anh về ra mắt bố mẹ. Từ đó những rắc rối bắt đầu xảy ra.

Nhận xét về Hợp Đồng Làm Người Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ