Hôn ước không mong đợi.
"Cô biết không. Từ lần đầu mới gặp, một chút cảm thiện với cô tôi còn không có chứ đừng nói là yêu."
(Trích - Hôn ước không mong đợi).

Nhận xét về Hôn ước không mong đợi.

Số ký tự: 0