Hồn Ma, Anh Đừng Đi

Từ nhỏ cô đang mang trong mình khả năng nhìn thấy linh hồn. Có người nhờ cô để siêu thoát, cũng có kẻ mượn tay cô báo thù. Từ năm 10 tuổi bàn tay cô đã nhuốm máu rất nhiều. May cho cô khi cô gặp được sư phụ và bén duyên với thuật âm dương. Sư phụ dạy cô khống chế linh lực tránh cho hồn ma không có ý tốt khống chế. Dạy cô cách diệt và siêu độ cho những hồn ma cần đầu thai chuyển kiếp.

Còn anh là một quỷ vương nhưng lại mất kí ức ở dương gian, chỉ biết sau khi thành hồn ma đã mang một sức mạnh rất khủng, nhờ điều đó các hồn ma và ác quỷ không dám động đến anh.

Anh bám theo cô nhờ giúp đỡ, cô nhờ anh diệt quỷ. Qua lại một thời gian họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Liệu một âm dương sư và quỷ vương có kết quả?

Nhận xét về Hồn Ma, Anh Đừng Đi

Số ký tự: 0