Hồn Đoạn Song Linh

Một thoáng kinh hồng, đổi lấy một mộng tương tư.

Một lòng hướng thiện, đổi lấy một kiếp phiêu du.

Thẩm Thiên Minh vì cứu người mà xuyên thư, tiện tay nhặt được một đồ đệ.

Cùng hệ thống song kiếp hợp bích, dùng sự cố gắng đánh bay vận đen đủi.

Trải qua bao thăng trầm, chứng kiến những câu chuyện.

Hi sinh vì người khác, nhận lại một đời vô ưu.

Nhận xét về Hồn Đoạn Song Linh

Số ký tự: 0