Hôm Nay Tôi Chết Rồi

Hạ Anh chết năm cô hai tư tuổi. Lúc đó Lâm Kiến Thành ba mươi tuổi. Cưới nhau ba năm hai người chưa từng hiểu kĩ đối phương.

Nhận xét về Hôm Nay Tôi Chết Rồi

Số ký tự: 0