Học Là Con Số Vô Hạn

Hồng, Hường, học cung từ thời cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Nộng là bạn học chung Hồng với Hừng cấp 2.

Đức với Hải học chung cấp 3 với Hồng và Hường.

Lệ (học chung Hồng với Hường cấp 3) đậu thủ khoa môn Văn.

Chú Thi (người lớn tuổi) là thí sinh đi thi vào Đại học Cao đẳng.

Nhận xét về Học Là Con Số Vô Hạn

Số ký tự: 0