Hoàng Hôn Không Ngọt Bằng Anh

#cuoitruocyeusau

Sao trên trời, bình minh lẫn hoàng hôn cũng không bằng vị ngọt anh trao...

Lâm Hạ Vy - một nhân viên quản lý hạng mục quèn cho công ty giải trí bình thường.

Phó Cảnh Minh - Một anh chồng quốc dân tài năng của hàng ngàn thiếu nữ.

Khéo thay, đây là anh chồng trên pháp lý của cô, dù có tờ giấy kết hôn ràng buộc nhưng lúc đầu, Hạ Vy vẫn rất ghét Cảnh Minh, cơ bản vì đây là chỉ là một cuộc hôn nhân ràng buộc và vô nghĩa.

Khi Cảnh Minh làm đối tác với công ty của Hạ Vy, cô đã tự động đưa đơn từ chức, còn lấy hình anh về chế làm sticker và phát ra khắp công ty.

Ai cũng nghĩ Cảnh Minh sẽ tức giận nhưng hôm sau lại thấy anh lấy sticker đó dán lên thẻ nhân viên của mình, còn Hạ Vy thì bị một câu nói làm đỏ mặt:

"Bà xã, lấy hình anh đi khắp nơi vậy, hình tượng của anh bị em phá nát hết rồi."


Nhận xét về Hoàng Hôn Không Ngọt Bằng Anh

Số ký tự: 0