Hoàng Đế Cô Đơn

Ngày nào cũng thế, chúng nhìn ta bằng đôi mắt sợ hãi và xa cách. Đâu đó trong mỗi con ngươi, ta tìm thấy sự khinh bỉ và chán ghét – như ta đã làm thế với chúng. Thế gian ta có, nhưng mình ta cô độc. Quyền lực ta thao, nhưng lại chẳng có một người ở cạnh bên. Ta sinh ra như thế, nên có lẽ đến lúc chết đi, ta cũng sẽ như thế mà thôi!

Nhận xét về Hoàng Đế Cô Đơn

Số ký tự: 0