Chương 137: [Ngoại truyện] Limerence

Hoa Trong Ngục An An 1913 từ 23:38 06/05/2022
Tác phẩm đang dự thi #97

Bạn cần 1,170 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 819

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

- Đĩa vinyl: một loại loại dĩa nhạc hình tròn, có màu than đen, hay còn gọi là đĩa than, dùng cho các loại máy phát nhạc cổ có hình loa kèn (phát phát loa kèn).
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Trong Ngục

Số ký tự: 0