Hoa Hồng Nở Muộn

Cô sợ những ngày mưa không có nơi nào đủ khô để an giấc, sợ những ngày cuối năm người đến đòi nợ đông như nhà có đám, sợ tiếng giục nộp tiền học, tiếng khất lần túng thiếu. Cô sợ những điều đó rồi cũng vận vào đời cô, đời con cô. Bởi vậy, 18 tuổi cô đã vạch ra cho mình mục tiêu: lấy chồng giàu.

Nhận xét về Hoa Hồng Nở Muộn

Số ký tự: 0