Hồ điệp uyên ương- phần 1
Một câu chuyện tình đẹp, nhưng buồn. Một chuyện tình bất tử, chúng ta sẽ theo dõi chuyện tình của họ ở 2 kiếp.

Chuyện ngôn tình- đam mỹ qua 2 kiếp

Nhận xét về Hồ điệp uyên ương- phần 1

Số ký tự: 0