Hồ Đất, Hồ Đá Và Hồ Tử Thần

Những cái hồ nguy hiểm vì có những hố xoáy bất ngờ. Nhưng sẽ ra sao khi ai đó muốn lôi bạn vào một vòng xoáy của nghiệp lực?

Nhận xét về Hồ Đất, Hồ Đá Và Hồ Tử Thần

Số ký tự: 0