Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

“Có rất nhiều điều cả em, và chị, và tất cả chúng ta không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó.”

“Đúng là có nhiều chuyện chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó, nhưng không có nghĩa là ta cứ đứng như vậy mà không tiếp tục tiến lên đâu...”

Nhưng sao cô lại phải trải qua sự đau đớn và nhục nhã ấy. 

Thật may! Vũ Lan Duy, mày có thể nghỉ ngơi rồi. 

"Qua hai kiếp người, chưa thể coi là nếm trải mọi thứ, nhưng những gì đã qua cũng làm em thấy mệt mỏi."

"Hoàng Hạ, hình như em đã đợi anh rất lâu, rất lâu, đợi từ kiếp trước."


Nhận xét về Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Số ký tự: 0