Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Couple: Hiểu Tinh Trần x một nhân vật ngoại truyện.
Dựa vào cốt truyện gốc Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu., nhưng ít dính dáng nhiều đến truyện gốc. Chung quy chỉ muốn viết về một cuộc sống có kết cục đẹp cho Hiểu Tinh Trần.

Nhận xét về Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ