Hẹn Ước Từ Hư Vô

Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ? 


Có một số người bước vào đời ta một cách tình cờ, và cứ thế ở lại bên cạnh ta. Người ta thường nói, đúng người đúng thời điểm thì thật may mắn, đúng người nhưng sai thời điểm thì chính là đáng tiếc. 


Nhận xét về Hẹn Ước Từ Hư Vô

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ