Hệ Thống Ép Ta Phải Tấn Công Nữ Chính

Sau khi gặp tai nạn ở thế giới cũ, Nguyễn Nhật Hạ  bị một cái hệ thống kì lạ chuyển đến một thế giới mới. Hệ thống giao cho cô một nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành nó thì có thể sống tiếp ở đây. 

Nguyễn Nhật Hạ vừa đọc nhiệm vụ: BẺ CONG NỮ CHÍNH!

Vừa muốn từ chối thì đã bị hệ thống kia chuyển giao đến thế giới mới rồi. 

Cô hỏi hệ thống: 

- Nếu không làm nhiệm vụ thì sao? 

Hệ thống: Tan xương nát thịt mà chết 

Nguyễn Nhật Hạ: Vậy thì làm vậyNhận xét về Hệ Thống Ép Ta Phải Tấn Công Nữ Chính

Số ký tự: 0