Hệ Thống Đánh Dấu Thần Cấp: Trở Thành Bá Chủ Cùng 9 Tỷ Tỷ

Lí Dạ vô tình xuyên không. Lại mở ra Hệ Thống Đánh Dấu Thần Cấp. Lại còn có thêm 9 tỷ tỷ cực kì bá đạo, hằng ngày đánh dấu tỷ tỷ nhận được vô số kỉ năng…

Ước chừng tám năm Lí Dạ sẽ trở thành Phú Hào Đệ Nhất.

Sinh nhật Lí Dạ 8 tuổi, các tỷ tỷ bị Lão Thái Gia ép hôn, trong lúc tuyệt vọng Lí Dạ nhảy lên nói: “Bức hôn tỷ tỷ của ta? Ngươi có hỏi qua ta chưa?”

Nhận xét về Hệ Thống Đánh Dấu Thần Cấp: Trở Thành Bá Chủ Cùng 9 Tỷ Tỷ

Số ký tự: 0