Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ
Nguyên Quân Bạch cũng không ngờ đến, y lại xuyên không vào trong tiểu thuyết chính tay y viết.
Hơn nữa lại là nhân vật phụ, tên giống với tên, khuôn mặt y đúc, lại thêm hệ thống phiền phức bắt y nuôi dưỡng nam phụ.
Nuôi dưỡng nam phụ, rốt cuộc đây là phúc hay họa?
Thể loại: xuyên thư, huyền huyễn, sư đồ, niên hạ, 1×1. 

Nhận xét về Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Số ký tự: 0