Hậu Kiếp Của Một Cuộc Chiến
Bạn hẳn đã biết phương trình 1+1 = 3. Nhưng theo bạn trong tình yêu thì 4+3 = ?

Nhận xét về Hậu Kiếp Của Một Cuộc Chiến

Số ký tự: 0